VTS-rahaston tarkoitus

VTS-rahasto toimii kotimaisen talletussuojajärjestelmän puskurirahastona. Rahaston tarkoituksena on sen jäsenpankkien lakisääteisten talletussuojavelvoitteiden rahoittaminen.

Rahasto perustettiin vuonna 1998. Rahasto toimii hallinnollisesti Finanssiala ry:n yhteydessä. Rahastolla on kuitenkin omat toimielimet, ja se on päätöksenteossaan itsenäinen.

VTS-rahaston tehtävistä ja toiminnasta on säädetty laissa 1199/2014 luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta, jossa siitä käytetään nimitystä ”vanha talletussuojarahasto”. Rahaston toimintaa valvoo Finanssivalvonta. Rahaston säännöt ja niiden muutokset vahvistaa valtiovarainministeriö. Lisäksi rahaston on annettava Rahoitusvakausvirastolle tietoja rahaston sijoitustoiminnasta.

Rahastovarallisuus perustuu rahaston jäsenpankeilta vuosina 1998 – 2014 kerättyihin kannatusmaksuihin sekä rahaston sijoitusvarallisuuden tuottoihin. Sijoituksista saatava tuotto lisätään rahaston pääomaan. Sääntöjensä mukaan rahasto purkautuu sen varallisuuden ehdyttyä.

Rahasto pitää kirjaa jäljellä olevista varoista, joilla kukin jäsenpankki on kartuttanut rahastoa kannatusmaksuin (”kartutusosuus”). Jäsenpankilla ei ole oikeutta vaatia kartutusosuuttaan erotettavaksi itselleen eikä luovuttaa sitä toiselle; lain mukaan osuutta ei saa lukea pankin varoiksi.

Rahaston varoja voidaan käyttää Rahoitusvakausviraston rahaston jäsenpankeille määräämien talletussuojamaksujen kattamiseen kunkin jäsenpankin jäljellä olevan kartutusosuuden puitteissa. Rahaston varallisuutta voi käyttää vain talletussuojan rahoittamiseen.

Vuoden 2015 alusta lähtien talletussuojasta on vastannut valtiovarainministeriön hallinnonalalle
perustettu Rahoitusvakausvirasto.