Rahaston jäsenet

VTS-rahasto ei ota uusia jäseniä. Rahaston jäsenkuntaan kuuluvat:

• osuuspankkien yhteenliittymään kuuluvat pankit
• POP Pankkien yhteenliittymään kuuluvat pankit keskusluottolaitoksineen
• säästöpankkien yhteenliittymään kuuluvat pankit keskusluottolaitoksineen
• Oma Säästöpankki Oyj
• Aktia Pankki Oyj
• Alisa Pankki Oyj
• Ålandsbanken Abp.